top of page

WHO WE ARE

At Lüster studio, we believe that the spaces we inhabit should be adorned with quality architectural detail and meaningful objects. Started by a group of friends with an artistic background, Lüster studio has opened in 2020, we've been manufacturing porcelain switches and sockets ever since. We are committed to creating objects that have a story and contribute to a more sustainable future by reducing the use of plastic. Join us in our mission to bring beauty and purpose to everyday spaces. 

DOD_0981.JPG

Afacere înființată din finanțarea de minimis prin programul de antreprenoriat 

 

 

Programul CRITBIZ este derulat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România

în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor și Grupul PONT.


Programul CRITBIZ este confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

logo-critbiz-mic.png
eu flag
gov badge
instrumente structurale

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

bottom of page